gototopgototop

Logotipo Arxiu Municipal de Vila-real
Arxiu Municipal de Vila-real

Carta de serveis

FORMA D'ACCÉS


Els contactes amb l'Arxiu Municipal de Vila-real es poden realitzar de forma presencial o a través del telèfon, fax, correu postal o electrònic i d'aquest mateix lloc web.

ARXIU MUNICIPAL DE VILA-REAL
Avg. Murà, 14 12540 - Vila-real
Cod. de referència: ES.12135.AM/4
Telèfon: 964 54 72 20
Fax: 964 54 72 21
Email: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Casa de l'Oli

Casa de l'Oli

També es poden realitzar per mitjà de la "CARPETA CIUTADANA":
http://www.vila-real.com.es/public/e-participa

OBJETIU


L'Arxiu Municipal de Vila-real organitza, custodia, conserva i difon la documentació produïda per l'Ajuntament amb els objectius de donar suport a la gestió de les oficines, garantir el dret dels ciutadans a accedir a la informació continguda en els arxius i protegir i difondre el patrimoni documental.

A qui va adreçada aquesta carta de serveis? 

Aquesta carta de serveis va adreçada a tres tipus d'usuaris: els ciutadans, l'administració de l'Ajuntament de Vila-real i la resta de les administracions públiques.

SERVEIS OFERITS 

Què es pot consultar?

Qualsevol document públic generat i reunit per l'Ajuntament en l'exercici de les seues competències i que es trobe dipositat a l'Arxiu Municipal.

Quins serveis s'ofereixen als ciutadans?

L'accés a la consulta de qualsevol document, excepte aquells que continguen dades l'accés a les quals estiga restringit per llei.
L'obtenció de còpies i certificats de qualsevol document de lliure accés.
L'assessorament en la recerca i localització de qualsevol document que es  trobe custodiat en altres arxius, amb la indicació del lloc i la persona que l'atendrà.

Quins serveis s'ofereixen a l'administració de l'Ajuntament de Vila-real?

El préstec administratiu de qualsevol document original.
L'accés a la consulta i obtenció de còpies de qualsevol document.

Quins serveis s'ofereixen a la resta de les administracions públiques?

El préstec de documents originals, de les còpies i les certificacions que els siguen imprescindibles a aquelles administracions les funcions de tutela, inspecció i control de les quals els estiguen reconegudes per llei.
La comunicació d'aquelles dades contingudes en l'Arxiu Municipal que necessiten per motius històrics, científics o culturals.
L'accés a la consulta de qualsevol document, excepte aquells que continguen dades l'accés a les quals estiga restringit per llei.
L'obtenció de còpies i certificacions de qualsevol document d'accés lliure.

COMPROMISOS AMB ELS USUARIS

 1. Localització immediata de qualsevol document i la seua disponibilitat per a la consulta o préstec a l'Arxiu Municipal.
 2. L'obtenció de còpies i certificacions de qualsevol document es realitzarà de forma immediata, sempre que el nombre sol·licitat així ho permeta.
 3. La comunicació de dades per motius històrics, científics o culturals es realitzarà en un termini màxim de 48 hores.
 4. Localització en un termini màxim de 48 hores de qualsevol document que es trobe custodiat en altres arxius.
 5. Rebrà atenció per personal qualificat amb comunicació i tracte cordial, que utilitzarà un llenguatge precís i adequat al perfil de l'usuari del servei.
 6. La consulta dels documents sol·licitats podrà realitzar-la durant el temps que estime convenient en un lloc còmode adequat a aquest efecte.

Garanties

 • En cas d'incompliment del primer i segon compromís, el responsable de l'Arxiu remetrà a l'usuari i sense cap cost la documentació sol·licitada.
 • En cas d'incompliment del tercer compromís, el responsable de l'Arxiu es compromet a comunicar telefònicament i per escrit a l'Administració pública corresponent les causes de la impossibilitat per a comunicar les dades sol·licitades. .
 • En cas d'incompliment del quart compromís, el responsable de l'Arxiu es compromet a comunicar telefònicament i per escrit al ciutadà les causes per les quals ha sigut impossible localitzar el document sol·licitat.
 

ARXIU MUNICIPAL DE VILA-REAL
Avg. Murà, 14. Vila-real
Teléfono: 964 54 72 20 - Fax: 964 54 72 21
Email:

 • Tenim 1 visitant en línia
 • Dissabte, 8 de Juny de 2019